Verksamhet

Företaget är specialiserat på att bygga interaktiva hemsidor. Sidorna skapas dynamiskt beroende på aktivitet från användaren.

En typisk aktivitet är att den som beställt sajten själv kan göra mindre förändringar på sajten, t.ex. ändra texternas innehåll.

Alla sajter består av fyndiga bilder. Därför tillhandahåller företaget även professionell fotografering och bilder ur ett allt större bildarkiv. Även efterbehandling av bilderna.

Ytterligare en specialitet är internetbetalningar. även om säkerheten ibland kan ifrågasättas innebär säkra betalningar via internet ett oerhört smidigt sätt att ta betalt, vilket i sin tur innebär stora möjligheter att hålla konkurrenskraftiga priser.